AR Series (Reach Truck) AR Series (Reach Truck)

          รถไฟฟ้ายืนขับของโคมัตสุสามารถตอบโจทย์ความต้องการทางด้านประสิทธิภาพในการขับขี่ และความต้องการในการใช้งานอย่างประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี มีเสถียรภาพในการขับขี่และยกของ ผู้ใช้งานจะต้องเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมาก หากได้มีโอกาสใช้งานฟอร์คลิฟท์รุ่นนี้

       

         Komatsu Reach Truck satisfy both outstanding drive performance and considerable reduction in operating cost.

         High stability in cargo handling is ensured thanks to a design that enables receiving the load by the center drive wheel when using Komatsu Reach Truck.

- ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้ขับขี่สะดวกสบายมากขึ้น

- มีระบบปิดอัตโนมัติเพื่อป้องกันการสิ้นเปลืองของแบตเตอรี่

- มีปุ่มฉุกเฉิน เมื่อมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น

- มีระบบเซนเซอร์หยุดการทำงาน เมื่อกรณีไม่พบผู้ขับขี่ ซึ่งรถจะไม่สามารถเคลื่อนที่หรือยกสินค้าได้

- Design to reduce burden of operator

- Automatic power off function prevents wasting of battery power

- Reliable emergency switch to prepare for emergencies

- The Operator Presence Sensing system stops travel and lifting when operator is absent