การฝึกอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัย Safety Driving Training

       เรามีศูนย์ฝึกอบรมการขับขี่สำหรับรถยก เพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่ ขับรถยกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงการอบรมเรื่องการบำรุงรักษารถยกให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนาน ซึ่งจะทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านการบำรุงรักษาในระยะยาว
 

ศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่

     จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัยและทักษะการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปิดให้ใช้บริการได้ในเดือน พฤศจิกายน ปี 2559 โดยศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของบริษัทใน เครือกลุ่มโคมัตสุ และสำหรับลูกค้าที่มีความสนใจ ศูนย์ฝึกอบรมของโคมัตสุมีการจัดอบรมหลักสูตรที่มีมาตรฐานระดับโลก

    ในด้านความรู้ต่างๆของรถยกรวมถึงความปลอดภัยขณะขับขี่  มีการจัดพื้นที่ทดลองขับขี่ได้อย่างกว้างขวางและเหมาะสม และมีพื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์หากต้องการตรวจสอบข้อมูลและเช็คคุณสมบัติต่างๆสำหรับรถยกรุ่นใหม่ก็สามารถทำได้

 
 Customer’s Site (In-House Training)
 Public Training at Asia Training and Demonstration Center (ATDC)
 National Standard Skills (ATDC)                 

 

 

 

ATDC MAP

 

 

Safety Driving Training

     Established Forklift Driving Training Center for the forklift operators. The forklift operator will be trained for right and safety driving and also the daily maintenance. This will help save the maintenance cost.

     Komatsu Training Center provides the global standard training course of knowledge of lift trucks and also for safety point while driving. For elevated the safety standard and working skill .                     

      In November 2016, Komatsu Asia Training Center has opened to become a center of training and demonstration product of Komatsu group company and the demonstration area, where everyone can do driving test, checking for specification in detail or learning  for new forklift model.

The place where you need to conduct the training.
 Customer’s Site (In-House Training)
 Public Training at Asia Training and Demonstration Center (ATDC)
 National Standard Skills (ATDC)
 

 

 

 

 

ATDC MAP