บริการของเรา Our Services

         

            เรารับให้คำปรึกษาในการเลือกรถฟอร์คลิฟท์ที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานสำหรับธุรกิจของคุณ และเรามีบริการสัญญาหลังการขายเพื่อช่วยดูแล และสร้างความมั่นใจให้แก่คุณ ได้ว่ารถฟอร์คลิฟท์ของคุณจะคงอยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน (มีPM.สำหรับรถใหม่ 4 ครั้ง ที่อยู่ในระยะประกัน)

            เมื่อเราได้รับการติดต่อจากคุณ ทางเราจะเข้าไปหาคุณทันทีภายใน 24ชั่วโมง คุณจะได้รับการรายงานการซ่อมบำรุงทุกครั้งหลังจากที่งานบริการเสร็จสิ้น และเราให้การรับประกันงานบริการของเราทุกงานในระยะเวลา 3 เดือน (ยกเว้นปัญหาที่เกิดจากการทำงานของลูกค้า)

สัญญาบริการรถยก

         การทำสัญญาบริการเพื่อการเข้าตรวจเช็คสภาพรถยกตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นการตรวจเช็คเพื่อการบำรุงรักษาเชิงป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายใหญ่ หรือสามารถช่วยชะลอความเสียหายร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ พร้อมรับส่วนลดราคาอะไหล่แท้โคมัตสุ 30% จากราคาตามตารางราคาอะไหล่ ยกเว้น ของเหลวและอะไหล่สิ้นเปลือง

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 
          เพียงคุณกดโทรศัพท์หาเรา เมื่อต้องการเปลี่ยนน้ำมันและไส้กรองต่างๆของรถยก เราพร้อมจะให้คำแนะนำ และพร้อมให้บริการกับคุณทันทีที่คุณต้องการ ซึ่งมาตรฐานของโคมัตสุจะต้องทำการเปลี่ยนในทุกๆ 250 ชั่วโมงทำงาน เพื่อให้รถยกอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 
บริการงานซ่อมทั่วไป
        
          เพียงคุณกดโทรศัพท์หาเรา เราจะจัดส่งทีมช่างเทคนิคเข้าไปเพื่อตรวจเช็ครถยกภายใน 24 ชั่วโมงและทำการเสนอราคางานซ่อมให้กับคุณด้วยมาตรฐานของโคมัตสุ ทั้งงานซ่อมทั่วไป และงานซ่อมหนัก
 
        

 

        
          We provide an advise for appropriate forklift type to match with your business and we have after sales service's contract to promise that we will take care of your forklift and keep it in good conditions whenever you get any troubles. Moreover, we would provide you a suggestion to help you protect all causes that may lead to any damages( for new truck, during warranty period 6 times).

         We will arrive to your site within 24 hrs after receiving a phone call. You will receive the service report every time after the service job has been done. We have a warranty for our job and period of work performed in 3 months (except defects caused by customer’s operation).

         Preventive Maintenance Service's contract provides for preventing the trouble and breakdown of forklift, and improving working efficiency in your jobsite.

          In addition, we offer a discount for Komatsu genuine parts from price list  except oil, grease and local parts.