สนับสนุนทางเทคนิค Technical Support

ทำไมเราถึงต้องมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน?
 
         เนื่องจากว่ารถฟอร์คลิฟท์ได้ถูกผลิตขึ้นด้วยกระบวนการต่างๆที่ซับซ้อน มากกว่ารถบรรทุกทั่วๆไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 
1. ฟอร์คลิฟท์มีน้ำหนักที่ตัวรถ และน้ำหนักมวลรวมในการแบกสัมภาระมากกว่ารถบรรทุกๆทั่วๆไป
2. ฟอร์คลิฟท์มีการทำงานที่ซ้ำๆกัน หลายๆครั้ง และในหลายๆรูปแบบ ซึ่งระหว่างที่ขับเคลื่อนและยกของ น้ำหนักมวลรวมขณะเคลื่อนที่ของแต่ละรอบจะไม่เท่ากัน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
3. ฟอร์คลิฟท์มีการเคลื่อนที่ในพื้นที่ที่จำกัดและภายใต้ความเร็วกับทิศทางที่จำกัดเช่นกัน ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง  ฟอร์คลิฟท์จึงทำงานภายใต้สภาวะที่หนักหน่วง ซึ่งน้ำมันหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ จาระบีและน้มันไฮดรอลิค จึงเกิดอุณหภูมิและความดันที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการเสื่อมสภาพได้รวดเร็ว ถ้าหากฟอร์คลิฟท์ไม่ได้มีการบำรุงรักษา ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่น รวมถึงการเปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลา จะส่งผลให้เกิดความเสียหายและการเสื่อมสภาพต่อชิ้นส่วนของรถยกในระยะเวลาอันรวดเร็ว อันได้แก่ น้ำมันเครื่อง ตัวกรองน้ำมันเครื่อง กรองอากาศ กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
 
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันคืออะไร?
      การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน คือการคงรักษาสภาพสิ่งต่างๆให้คงที่และสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงฟอร์คลิฟท์ด้วยเช่นกัน มีการตรวจเช็คสภาพการทำงานต่างๆ และมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆตามระยะเวลา ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงและป้องกันระดับความเสียหายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้
 
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันฟอร์คลิฟท์ของโคมัตสุ มีรายการดังนี้
 
    สำหรับฟอร์คลิฟท์เครื่องยนต์
1. เช็คระดับน้ำมันและของเหลว
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลง
3. เช็คระบบไฮดรอลิค
4. เช็คการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
5. เช็คระบบแสง และระบบเตือนภัย
 
     สำหรับฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า
1. เช็คสภาพแบตเตอรี่
2. เช็คระบบไฮดรอลิค
3. เช็คการทำงานของมอเตอร์
4. เช็คแผงควบคุม
5. เช็คระบบเบรค
6. เช็คสภาพล้อรถ
7. เช็คระบบแสง
8. เช็คระบบควบคุมการทำงาน
 
ประโยชน์ของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
1. การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลา จะช่วยลดระดับความร้อนและการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องยนต์
2. จะช่วยรักษาน้ำมันเกียร์และน้ำมันต่างๆให้อยู่ในระดับที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้ฟอร์คลิฟท์ทำงานได้เต็มกำลังและมีปนะสิทธิภาพ
3. การสึกหรอของชิ้นส่วนต่างๆ เช่น เสา พวงมาลัย  แผงควบคุมงา และอื่นๆ จะลดลง ถ้าหากมีการใช้น้ำมันหล่อลื่น
4. สามารถรักษาสภาพคงที่ของแบตเตอรี่ และการเปลี่ยนแบตเตอรี่นั้นสำคัญมากสำหรับฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า เพราะระดับกำลังไฟฟ้าต่ำจะส่งผลต่อตัวรถยก ถ้าหากว่าใช้แบตเตอรี่เก่าหรือขาดการบำรุงรักษา จะส่งผลต่อการทำงานของชิ้นส่วนต่างๆของฟอร์คลิฟท์ ทำให้มีอุณหภูมิที่สูงขึ้น
 
 
Why you should do PM (Preventive Maintenance)?
 
The forklift operates under huge applications more than the truck as followed ;
         1.The forklift has weight of payloads and service weight are extremely heavier than the truck.
         2.The forklift works away in repeating various operations including traveling and material handling with frequent changes in load conditions, while truck runs in relatively constant load conditions for the most part.
         3. The forklift keeps busy in maneuvering at a limiited space on the working site under speed and direction of tlift traveling so often to change.Forklift works under heavy condition as above mention so the lubricant (such as engine oil ,transmission oil ,differential gear oil ,grease and hydraulic oil ) get heat and high pressure that result in it is deteriorated in short time. If forklift usage is without maintenance ,engine oil changing , lubrication and include filters replacement as interval that will be cause parts of forklift wear out and damage in short time like this.
 
Engine oil
Engine oil filter
Air cleaner
Fuel filter
 
What is Preventive Maintenance (PM.)?
        Preventive Maintenance (PM.) is maintenance including forklift condition and function checking, and necessary adjustments on interval to avoid and prevent from faults occurred.
        Preventive Maintenance (PM.) for Komatsu Forklift has details of checking and interval maintenance as follow;
 
Check items for engine forklift
        1. Checked level of oil & liquid
        2. Service & adjust parts
        3. Checked hydraulic system
        4. Checked equipments working performance
        5. Checked lights & warning system
 
Check items for electric forklift
        1. Checked battery condition
        2. Checked hydraulic system
        3. Checked motors working performance
        4. Checked control panel system
        5. Checked brake system
        6. Checked wheel condition
        7. Checked lights system
        8. Checked working control system
 
What is advantage of Preventive Maintenance (PM.)?
 
The regular Preventive Maintenance (PM.) will give the following advantages;
        1. Engine oil replacement on interval of time will reduce heat and wear out of engine parts.
        2. Maintain transmission oil and differential gear oil in proper level that will keep forklift to high performance.
        3. Wear out on component  parts  such as mast, steering wheel rod, sideshift ect. will be decreased if they are lubricated.
        4. Keeping specific level of  battery electrolyte and properly battery charging  are important for electric forklift due to the low voltage of battery will has effected to forklift. If old battery is applied on forklift or it is lack of maintenance that result in the componant parts have high working temperature.