การบริการรถเช่า Forklift Rental Service

บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด ให้บริการรถเช่า ทั้งรถใหม่ และรถมือสอง การบริการรถเช่ามีทั้งระยะสั้นและระยะยาวขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า  ซึ่งลูกค้าสามารถเช่าโดยตรงได้กับทางบริษัท หรือ เช่าผ่านบริษัทลีซซิ่ง
 
ระยะเวลาในการเช่า
- ระยะเวลาเช่าอย่างน้อย 3 ปี หรือ 36 เดือน สำหรับรถใหม่ และเช่าระยะสั้นสำหรับรถมือสอง ระยะเวลาเช่าตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป
- ชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยเดือนแรกนับจากวันส่งมอบรถ
 
การให้บริการ
- โปรแกรมการบำรุงรักษาทุกเดือน เพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ยังคงอยู่ในสภาพดี
- บริการสายด่วนรับแจ้งซ่อมและบริการตอบคำถามทางด้านเทคนิค และข้อมูลต่าง ๆ
- โปรแกรมการฝึกอบรมที่บริษัทของลูกค้า หรือ ที่บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด
- ช่างผู้เชี่ยวชาญจะชี้แจงถึงการใช้งานและวิธีการตรวจสอบประจำวัน ในวันที่ส่งมอบรถ
- มีสาขามากมายเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า
- ทีมงานและอุปกรณ์ครบครัน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชม.
 
 
Bangkok Komatsu Forklift Co., Ltd. provides the new and used KOMATSU forklift truck for rent. We offer many kinds of application to match with each forklift function and customer requirement.
 
Rental period
- Minimum rental period is 3 years or 36 months for new truck, and short term rental at least 6 months for used truck.
- Rental charge is monthly term. (first rental charge is due at delivery date)
 
Service
- Having maintenance programs to keep the equipment in good condition by monthly preventive maintenance.
- Prompt Hot line center for receiving forklift repair call, giving all technical answer and other information as customer requires.
- Support training program for forklift driver at customer's site or our company.
- First delivery of a new truck, our mechanic will explain how to operate and daily checking.
- Comprehensive service & branch network.
- 24 hours service with full equipped service vehicles.