ผู้จัดจำหน่ายอะไหล่แท้โคมัตสุ Komatsu Genuine Parts provider

    อะไหล่แท้รถยกโคมัตสุเป็นอะไหล่ที่ผลิตภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดแลได้รับการรับรองจากบริษัท โคมัตสุ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ร่วมมือกับบริษัท โคมัตสุ   พาร์ท เอเชีย จำกัด ในการจัดจำหน่ายอะไหล่แท้ ลูกค้าสามารถรับบริการได้อย่างทันท่วงที
 
ตัวอย่างอะไหล่ของแท้
 

 

       We provide a Komatsu Forklift Genuine Parts which is produced under strict quality control and certified by Komatsu Limited, Japan and with cooperate with Part Distribution center for South East Asia(KPAC). Our customer will be supported on time.