งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมสีข้าวไทย 2563 Annual Meeting of Thai Rice Mill Association 2020

 

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี ซึ่งทางโคมัตสุฟอร์คลิฟท์เองก็ได้เข้าร่วมออกบูธเป็นประจำทุกๆปี อย่างต่อเนื่อง

 

The event is held on Dec 12, 2020 at  Pathumthani Vocational Education College and we  usually set up our booth  every year.