งานสัมมนาเรื่อง "กฎหมายภาษีโดยเฉพาะสำหรับร้านรับซื้อของเก่า" Seminar in the topic of "Tax laws for the Recycle Shop"

 

          ทางโคมัตสุได้ร่วมออกบูธในงานสัมมนา จัดขึ้นโดยสมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กทม. โดยได้นำเสนอสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าที่สนใจเพื่อประกอบการพิจารณาจัดซื้อในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการรถฟอร์คลิฟท์สำหรับปัจจุบัน และอนาคต

 

Komatsu was participated in the event that organized by Saleng & Recycle Shop Association which held on August 9, 2020 at Maruay Garden Hotel, Bangkok