Komatsu Forklift Premium Used Event 2020 Komatsu Forklift Premium Used Event 2020

 

โคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จัดมหกรรมลดราคารถยกมือสองทั้งตามสภาพและปรับสภาพครั้งใหญ่ พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะในงาน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์2563 ณ กลุ่มบริษัทโคมัตสุ สำนักงานใหญ่ ถ.บางนา-ตราด กม.23

 

Special offers for premium used forklift with special promotion and price discount which was held on February 20, 2020 at Komatsu Head Office, Bangna-Trad Road KM.23