งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดย สมาคมโรงสีข้าวไทย Annual Meeting of the year 2019 by Thai Rice Mill Association

               

            งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยสมาคมโรงสีข้าวไทย ซึ่งทางโคมัตสุฟอร์คลิฟท์ก็ได้เข้าร่วมออกบูธเป็นประจำทุกๆปี อย่างต่อเนื่อง

             

           The event is held on Dec 7, 2019 at  Pathumthani Vocational Education College and we  usually join this event for booth set up in every year. As below, we have some photos in the event to show up.