กิจกรรม Safety Day Safety Day Event

 

           ทีมงานโคมัตสุได้รับเชิญให้ไปเข้าร่วมจัดกิจกรรม Safety Day ที่มุ่งเน้นให้ความรู้ในด้านความปลอดภัยด้านฟอร์คลิฟท์ พร้อมเล่นเกม และแจกของรางวัลมากมายยยย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562

 

Komatsu Team was invited to join Safety Day Event for forklift safety training on October 30, 2019.