หลักสูตรการฝึกอบรมขับขี่รถยก โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน Forklift Operator Training by DSD Course

         

         พนักงานจากบริษัทต่างๆได้จบหลักสูตรการฝึกอบรมขับขี่รถยก “ สาขา เทคนิคการขับรถยกและจัดการคลังสินค้า ” (Driving Forklift Techniques and Warehouse Management) กับทางโคมัตสุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จัดโดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ “ บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด ” ณ ศูนย์ฝึกอบรมของโคมัตสุ Asia Training and Demonstration Center(ATDC) วันที่ 25-28 มีนาคม 2562

       

         This is the 1st DSD training course by Bangkok Komatsu Forklift Co., Ltd., cooperating with Department of Skill Development which provided within 4 days at Asia Training and Demonstration Center(ATDC)