KOMATSU PRIVATE SHOW @BKC KOMATSU PRIVATE SHOW @BKC

       

            พบกันอีกครั้ง!! กับงานจัดแสดงโชว์เครื่องจักรอุตสาหกรรมภายใต้แบรนด์ "Komatsu" โดยทางบริษัท โคมัตสุ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเครื่องPress Machine มาจัดแสดงโชว์ และ ทางบริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด ได้นำรถฟอร์คลิฟท์ มาจัดแสดงโชว์ เป็นการร่วมมือกันภายใต้กลุ่มบริษัทฯโคมัตสุ ณ บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2561

 

   

       There were the displays of Press machines and Forklift under the " Komatsu " brand. The Press machines were shown by Komatsu Industries (Thailand) Co., Ltd. and the forklift was shown by Bangkok Komatsu Forklift Co., Ltd. 

        This is the cooperation event between the companies within the Komatsu Group in Thailand and it was held on August 15-16, 2018 at Bangkok Komatsu Co., Ltd., Chonburi province.