โครงการปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย สปป.ลาว Pray For Laos

           บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด ได้จัดเตรียมกล่องรับบริจาคให้ทางพนักงานและผู้บริหาร ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย ที่ สปป.ลาว โดยเงินบริจาคทั้งหมดได้ถูกนำส่งต่อให้ทางสภากาชาดไทยในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาติไทย

         Bangkok Komatsu Forklift Co., Ltd. had prepared the donation box inside the company for contributing to the flood victims at Laos. Then the representatives of the company brought the donation box giving to The Thai Red Cross Society on August 1, 2018.