งานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ 2561 E-SAN INDUSTRIAL FAIR 2018

         

          งานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ 2561 จัดขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น 

       

           E-San Industrial Fair 2018 was arranged by The Federation of Thai Industries, Khonkaen Chapter during 24-27 May 2018  at Khonkaen  International Convention and Exposition Center(KICE).