พิธีรับมอบประกาศนียบัตรให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ Certificate Awarding Ceremony of National Skill Standard Testing Center

         บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้ดำเนินการเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมีคุณประณิธาน พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รับมอบใบอนุญาตและป้ายประกาศนียบัตร จากคุณทิพาพรรณ ไทยมี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ณ ศูนย์ฝึกอบรมโคมัตสุที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย Asia Training and Demonstration Center (ATDC)

 

     Bangkok Komatsu Forklift Co., Ltd. is licensed by the Department of Skill Development under Ministry of Labour to operate as a National Skill Standard Testing Center. 

      Mr. Pranitan Phornprapha, President of the company was received the license and certificate from Ms. Thipapun Thaimee, Director of Department of Skill Development at Asia Training and Demonstration Center (ATDC).