งานมหกรรมรถบรรทุกภาคตะวันตก 2561 The 3rd Western Motor Expo 2018