ประกาศ :แจ้งปิดปีใหม่ของบริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด Announcement : We will be closed for New Year 2018

 ทางบริษัทฯ ทำการปิดปีใหม่ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 และจะเปิดทำการอีกครั้ง วันที่ 3 มกราคม 2561 

.... " สวัสดีวันปีใหม่ 2561"....

We will be closed for New Year 2018 on Dec 28, 2017 - Jan 2, 2018 and will reopen on Jan 3, 2018

.... " HAPPY NEW YEAR 2018 " ....