นิทรรศการความปลอดภัย [Safety Exhibition] SAFETY EXHIBITION

     

          งานนิทรรศการความปลอดภัย จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทุกๆคนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญ และควรให้ความสำคัญมาเป็นอันดับต้นๆ มีความระมัดระวังอยู่เสมอ เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยจัดตั้งขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 จังหวัดนครราชสีมา 

 

            The safety exhibition was set up to provide everyone a sense of security and realize the importance of safety awareness to prevent any loss or damage that may occurs. This exhibition is held on Saturday 25th November 2017 at Nakorn Ratchasrima Province.