งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 โดย สมาคมโรงสีข้าวไทย Annual Meeting of the year 2017 by Thai Rice Mill Association

 

      งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยสมาคมโรงสีข้าวไทย ซึ่งทางโคมัตสุฟอร์คลิฟท์ก็ได้เข้าร่วมออกบูธเป็นประจำทุกๆปี อย่างต่อเนื่อง และได้เก็บตกภาพบรรยากาศในงานมาฝากกันค่ะ..........

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

         The event is held on Nov 11 , 2017 at  Pathumthani Vocational Education College and we  usually join this event for booth set up in every year. As below, we have some photos in the event to show up. Let's see!!............

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------