งาน Komatsu Roadshow จังหวัดสระแก้ว วันที่ 9-10 มีนาคม 2560 Komatsu Roadshow at Srakaew on 9-10 March 2017

            บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด ได้มีส่วนร่วมในการจัดบูธ เพื่อคอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับฟอร์คลิฟท์ให้แก่ลูกค้าและผู้ที่มาเยี่ยมชมงานทุกๆท่าน  ซึ่งทางเรามีทีมงานคุณภาพที่มีความพร้อมทั้งแรงกายและแรงใจ คอยดูแลลูกค้าทุกๆท่านอีกด้วย นอกจากนี้ทางเรายังมีของที่ระลึกแจกให้แก่ผู้ที่เยี่ยมชมงาน และทางเราต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าในการเดินทางมาร่วมงานกับเราครั้งนี้

            Bangkok Komatsu Forklift Co., Ltd. had set up the booth to advised about all forklift information and provided the suggestion of any questions as customer required. Our professional team was ready to take care of all customers and we also had some souvenirs for all visitors as well.

           Finally, we are pleased to thankful all customers that came our booth and gave a great support.