๔ กรกฎาคม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ Her Royal Highness Princess Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana’s Birthday, 4 July

 

๔ กรกฎาคม
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด

 

On the auspicious occasion of Her Royal Highness Princess
Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana’s birthday anniversary on July 4th, 2024.
We wish her highness good health and happiness.
 
Long Live Her Royal Highness the Princess