ส่งมอบรถฟอร์คลิฟท์ 25 ตัน Deliver Komatsu Forklift 25 ton

 

ส่งมอบรถฟอร์คลิฟท์ 25 ตัน สำหรับลูกค้าภาคตะวันออก

 

Deliver Komatsu Forklift 25 ton to eastern area customer.