กลุ่มโคมัตสุร่วมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๗ Songkran Festival @Komatsu Group K.M.23, Samutprakarn

   
     เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 คุณประณิธาน พรประภา นำคณะผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มโคมัตสุ  ร่วมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2567 เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยมีกิจกรรมจัดงานสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว เพื่อขอพรจากผู้บริหารในองค์กร เป็นการเชื่อมความรัก ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน อีกทั้งยังได้อวยพรให้ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความราบรื่นและปลอดภัย
 

 

      On April 10, 2024, Mr. Pranitan Phornprapha led the management team and employees of the Komatsu Group j่oining the Thai traditions on the occasion of Songkran Day 2024 at Komatsu Group K.M. 23, Samutprakarn.