งานกิจกรรม Safety Day @GS Battery Safety Day Event @GS Battery

   

  บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งเข้าร่วมกิจกรรมงาน "Safety Day" ของบริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด(GS Battery) บางปู จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ซึ่งทางโคมัตสุได้เตรียมกิจกรรมดีๆ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ความปลอดภัยต่างๆให้แก่พนักงาน เพื่อให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานอยู่เสมอ

 

 

     

 Bangkok Komatsu Forklift Co., Ltd. joined the "Safety Day" event at Siam GS Battery Co., Ltd., Bang Pu, Samut Prakan Province on October 20, 2023. Komatsu had prepared a good activity to instructive employees about various safety symbols in order to be aware of work safety all the time.