งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมโรงสีข้าวไทย 2566 Thai Rice Mill Association's Annual Meeting 2023

 

     งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมโรงสีข้าวไทย 2566  จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี  ซึ่งทางโคมัตสุฟอร์คลิฟท์ก็ได้เข้าร่วมออกบูธเป็นประจำทุกๆปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อพบปะกับกลุ่มลูกค้าโรงสีข้าว ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่

 
      Thai Rice Mill Association's Annual Meeting 2023 is held on October 15, 2023 at Pathumthani Vocational Education College.
      We, Bangkok Komatsu Forklift Co., Ltd., usually attend this event every year in order to meet our existing and new rice mill customers.