งานประชุมโรงสีข้าวสัญจร จ.นครสวรรค์ Rice Mill Association's Caravan @Nakornsawan.

 

        ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานประชุมโรงสีสัญจร ณ ภัตตาคารเล่งหงษ์ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 

 ทั้งนี้ ได้มีสมาชิกจากกลุ่มโรงสีข้าวกว่า 150 ท่านเข้าร่วมงานเพื่อร่วมประชุมในครั้งนี้

 

BKF joined the Rice Mill Association's Caravan @Leng Hong Restaurant, Nakornsawan.

There were many participants more than 150 people joined this event.