มอบทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพช่วยเหลือผู้พิการ ประจำปี 2566 BKF donated to support disabled people's careers.

       
       บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด (BKF) ได้มอบทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพช่วยเหลือผู้พิการ ประจำปี 2566 จำนวน 2 ทุน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดพิจิตร 
        ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาส ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ และสร้างแรงจูงใจในการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนผลักดันพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
 
 
       
        Bangkok Komatsu Forklift Co., Ltd. (BKF) donated to support disabled people's careers for the year 2023 in Samut Prakan Province and Phichit Province in order to create opportunities, promote the development of skills in various fields and motivate to build a career to increase income for themselves and their families. This will also being another important force to drive the development of the country in the future.