งานกิจกรรม Safety Day @GS Battery Safety Day Event @GS Battery

 

         บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งเข้าร่วมกิจกรรมงาน "Safety Day" ของบริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด(GS Battery) บางปู จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ซึ่งทางโคมัตสุได้เตรียมกิจกรรมดีๆ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ความปลอดภัยต่างๆให้แก่พนักงาน เพื่อให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานอยู่เสมอ

 

           Bangkok Komatsu Forklift Co., Ltd. has joined the "Safety Day" event at Siam GS Battery Co., Ltd., Bang Pu, Samut Prakan Province on December 27, 2022. Komatsu has prepared a good activity to instructive employees about various safety symbols in order to be aware of work safety all the time.