งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมโรงสีข้าวไทย 2565 Thai Rice Mill Association Annual Meeting 2022

 

 งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมโรงสีข้าวไทย 2565  ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี  ซึ่งทางโคมัตสุฟอร์คลิฟท์ก็ได้เข้าร่วมออกบูธเป็นประจำทุกๆปี อย่างต่อเนื่อง

 

 
          Thai Rice Mill Association Annual Meeting 2022  event is held on October 15, 2022 at Pathumthani Vocational Education College and we usually attend this event every year.