โครงการ Care & Share ตอน โต๊ะเติมฝัน ปันรักให้น้อง Care & Share Project

       
      บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด หนึ่งในกลุ่มของบริษัทสยามกลการฯ ได้มีส่วนร่วมในโครงการ “Care & Share” ตอน “ โต๊ะเติมฝัน ปันรักให้น้อง ” โดยได้มอบถุงผ้ารักษ์โลกของทาง Komatsu Forklift ให้กับทางสยามกลการ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับนักเรียนในโครงการฯได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด 
 
      ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการการส่งมอบถุงผ้าดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ อาคารสยามกลการ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
 

 

 

      Bangkok Komatsu Forklift Co., Ltd., one of the Siam Motors Group has participated in the Care & Share Project by giving the eco-friendly cloth bag to Siam Motors Company.  We have already delivered the cloth bags on June 22, 2022 at Siam Motors Building, Bangkok.