ส่งมอบชุด PPE และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลบางเสาธง Delivered 25 sets of PPE and electrical appliances to Bang Sao Thong Hospital

 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ตัวแทนจากบริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด ได้ทำการส่งมอบชุด PPE จำนวน 25 ชุด พร้อมด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ให้กับทางโรงพยาบาลบางเสาธง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่จ.สมุทรปราการ โดยทางเราขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่

 

On October 6, 2021, BKF's representatives have delivered 25 sets of PPE along with various electrical appliances to Bang Sao Thong Hospital which is the hospital in Samut Prakan Province. However, we would like to encourage all medical personnel who perform their duties during this period.