ครบรอบ 69 ปี แห่งสยามกลการ Siam Motors 69th Anniversary

       

       บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด จัดพิธีมอบโล่พนักงานที่อายุงานครบ 10, 20 และ 30 ปี พนักงานเกษียณอายุงาน ประจำปี 2563, 2564 และ ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสครบรอบ 69 ปี สยามกลการ

     

       Bangkok Komatsu Forklift Co., Ltd. held an award ceremony for employees who have completed 10, 20 and 30 years of work, retired employees for the year 2020, 2021 and scholarships for employees' children for the year 2021 on the occasion of the 69th Anniversary of Siam Motors Group.