โคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ มอบข้าวสารจำนวน 500กก. ให้กับองค์กรทำดี BKF delivered 500 kilograms of rice through the Doing Good Organization

         
          วันที่ 25 สิงหาคม 2564  บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด (BKF) นำโดย Mr. Naoki Sakurai - Vice President  และคุณประเสริฐ เจียมเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มอบข้าวสาร ยารักษาโรค อุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด PPE และเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับผู้แทนบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ส่งมอบไปยังองค์กร มูลนิธิ และสถานพยาบาลในชุมชน  นำไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19 
          โดยมีตัวแทนพนักงานได้ทำการส่งมอบข้าวสารจำนวน 500 กิโลกรัม ผ่านทางองค์กรทำดี  ซึ่งมีคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นผู้รับมอบข้าวสารจำนวนดังกล่าวเพื่อนำไปช่วยเหลือยังชุมชนที่เดือดร้อนต่อไป
 
 
 
     
       On August 25, 2021, Bangkok Komatsu Forklift Company Limited (BKF), led by Mr. Naoki Sakurai - Vice President and Mr. Prasert Chiamcharoen - Assistant Managing Director, donated rice, medicines, medical equipment, PPE sets and electrical appliances to the company representative to deliver to the organizations, foundations and hospitals in the community to help those who have suffered from the COVID-19 situation.
         Accordingly, our staff representatives have delivered 500 kilograms of rice through the Doing Good Organization, with Khun Boom Panadda Wongpudee as the recipient to help distributing to the family in need.