การแข่งขันประกวด 5ส เวทีระดับประเทศ BKF สามารถคว้ารางวัล Silver Award มาครองได้สำเร็จ!! Thailand 5S Award 2020 (Silver Award)

 

ในการแข่งขันประกวด 5ส เวทีระดับประเทศ 'Thailand 5S Award 2020'

ระหว่างวันที่ 17-18 มี.ค. 64

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด ได้รับรางวัล Silver Award!! ในการประกวดครั้งแรก เป็นรางวัลที่มาจากความพยายามมุ่งมั่น และความทุ่มเทเอาใจใส่ของพนักงานทุกคน รวมถึงกำลังใจและแรงผลักดันส่งเสริมจากทางผู้บริหารจนทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้บรรลุผลสำเร็จ

 
 'Thailand 5S Award 2020'
Date : 17-18 March '21
Venue: Bangkok International Trade & Exhibition Centre: BITEC
 
Bangkok Komatsu Forklift Co., Ltd. got a Silver Award in the first competition.
The award came from hard working and efforts of everyone in the organization  
as well as the encouragement and motivation of the management Finally, we have achieved our goals.