รถฟอร์คลิฟท์เครื่องยนต์ (รับโหลด 4.0-5.0 ตัน) Diesel Engine with Hydro Static Transmission [Capacity 4.0 -5.0 ton]