รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า Komatsu FD30T-17 Engine Truck FD30T-17