รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า (รับโหลด 2.5 -3.0 ตัน) Electric Truck [Capacity 2.5-3.0 ton]

FB25/30-12 Series

Capacity : 2.5 - 3.0 ton

Tire Type : 4 wheel model [Elastic Cushion, Elastic Cushion(white), Pneumatic] (ยางตันดำ, ยางตันขาว, ยางลม)

Power Type : Electric Counter Balance (ไฟฟ้า)

FB25/30-12 เป็นรถยกที่ได้มีการพัฒนาระบบกันน้ำ กันฝุ่นละออง และ ประหยัดพลังงาน ซึ่งจะสามารถช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี สำหรับการต้องการใช้งานในพื้นที่ที่กว้างขวาง และนอกเหนือจากนี้

ฟอร์คลิฟท์รุ่นนี้ยังมี KOMTRAX ซึ่งจะสามารถช่วยในการติดตามข้อมูลต่างๆของรถยกได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย และ รักษาสิ่งแวดล้อม สามารถประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 20% เมื่อมีการใช้งานเป็นเวลานาน ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ มีเสถียรภาพในการใช้งานและมีความน่าเชื่อถือสูง สำหรับการใช้งานภายนอก หรือบนพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองเยอะๆ ระบบข้อมูลสารสนเทศ (ICT) สามารถติดตั้งข้อมูลได้ง่าย และสามารถอ่านจอภาพได้ง่ายเช่นกัน ซึ่งต้องให้ผู้ที่ดำเนินการคอยแจ้งเรื่องสถานะของฟอร์คลิฟท์อยู่เรื่อยๆ สามารถป้องกันน้ำและป้องกันฝุ่นได้ FB25/30-12 มีมาตรฐานป้องกันน้ำระดับ IPx4 ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งานได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาขึ้นอย่างแน่นอน แม้จะต้องขับผ่านพื้นที่เปียกน้ำ หรือพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองมากๆ

FB25/30-12 Series

Capacity : 2.5 - 3.0 ton

Tire Type : 4 wheel model [Elastic Cushion, Elastic Cushion(white), Pneumatic] (ยางตันดำ, ยางตันขาว, ยางลม)

Power Type : Electric Counter Balance (ไฟฟ้า)