รถฟอร์คลิฟท์เครื่องยนต์ (รับโหลด 4.0-5.0 ตัน) Diesel Engine with Hydro Static Transmission [Capacity 4.0 -5.0 ton]

FH Series Capacity : 4.0 - 5.0 ton

Tire Type : Elastic Cushion Tire (แบบยางตัน)

Power Type : Diesel Engine with Hydro Static Transmission (HST) (เครื่องยนต์ดีเซลพร้อมด้วยระบบไฮดรอสตาติคทรานมิสชั่น)

FH Series ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้งานในการขับขี่ และมีการใช้ส่วนประกอบ ที่ถูกผลิตขึ้นจากโคมัตสุ ซึ่งมีชื่อเสียงเลื่องลือในด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างมานานหลายปี ระบบขับเคลื่อนที่นำมาใช้ คือ การใช้กำลังไฟฟ้าควบคุมระบบไฮดรอลิคสตาติคทรานมิสชั่น ซึ่งเป็นระบบเฉพาะของโคมัตสุ และระบบการยก จะใช้ตัวแปรปั๊มแทนที่ร่วมกับระบบCLSS (ซึ่งเป็นระบบเซนเซอร์ที่วัดค่าจุดกึ่งกลาง)

FH Series ถูกออกแบบและถูกสร้างให้ใช้ได้กับเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับนวัตกรรมเครื่องยนต์แบบใหม่ และมีความสามารถในการประหยัดเชื้อเพลิง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความสามารถในการควบคุมได้อย่างโดดเด่น

FH Series ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้งานในการขับขี่ และมีการใช้ส่วนประกอบ ที่ถูกผลิตขึ้นจากโคมัตสุ ซึ่งมีชื่อเสียงเลื่องลือในด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างมานานหลายปี ระบบขับเคลื่อนที่นำมาใช้ คือ การใช้กำลังไฟฟ้าควบคุมระบบไฮดรอลิคสตาติคทรานมิสชั่น ซึ่งเป็นระบบเฉพาะของโคมัตสุ และระบบการยก จะใช้ตัวแปรปั๊มแทนที่ร่วมกับระบบCLSS (ซึ่งเป็นระบบเซนเซอร์ที่วัดค่าจุดกึ่งกลาง)

FH Series ถูกออกแบบและถูกสร้างให้ใช้ได้กับเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับนวัตกรรมเครื่องยนต์แบบใหม่ และมีความสามารถในการประหยัดเชื้อเพลิง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความสามารถในการควบคุมได้อย่างโดดเด่น