รถฟอร์คลิฟท์เครื่องยนต์ (รับโหลด 3.5-5.0 ตัน) Engine Truck [Capacity 3.5-5.0 ton]

ด้วยระบบการพัฒนาเครื่องยนต์ที่ทันสมัย และระบบไฮดรอลิคที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโคมัตสุ ทำให้การออกแบบฟอร์คลิฟท์รุ่น CX50 มีส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆได้เป็นอย่างดี และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น ซึ่งฟอร์คลิฟท์ของเราได้ถูกออกแบบอย่างพิเศษเพื่อท้าทายความแตกต่างจากฟอร์คลิฟท์ทั่วๆไป - เครื่องยนต์ดีเซล มีความสามารถในการใช้เชื้อเพลิงต่ำ และมีประสิทธิภาพการทำงานสูง - เครื่องยนต์แก๊สโซลีน เป็นเครื่องยนต์ที่ควบคุมด้วยไฟฟ้าอย่างเต็มกำลัง โดยใช้ระบบตัวเร่งทำปฏิกิริยาแบบ 3ทิศทาง เพื่อให้สอดคล้องไปตามกฏของการปล่อยแก๊สเรือนกระจก

  • ระบบไฮดรอลิคของโคมัตสุ และระบบเครื่องยนต์ดีเซลแบบใหม่ ผสมผสานกันมีส่วนช่วยทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี 
  • มีความทนทานสูงต่อความต้องการในการใช้งาน
  • มีแผ่นเบรคที่ทนทานต่อสภาพที่รุนแรง
  • ทำให้รู้สึกสะดวกสบายในขณะใช้งาน และลดความเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดี แม้จะมีการใช้งานเป็นเวลานานๆ

Power Type : Diesel Engine with Hydro Static Transmission (HST) (เครื่องยนต์ดีเซลพร้อมด้วยระบบไฮดรอสตาติคทรานมิสชั่น)