รถฟอร์คลิฟท์ Komatsu FD30T-17 (3) Forklift Komatsu FD30T-17 (3)

รถฟอร์คลิฟท์ดีเซล S/N:330684

Maker : Komatsu

Model : FD30T-17

Spec : มาตรฐาน (เสา 3 เมตร งายาว 1070 มม.)

รถฟอร์คลิฟท์ดีเซล S/N:330684

Maker : Komatsu

Model : FD30T-17

Spec : มาตรฐาน (เสา 3 เมตร งายาว 1070 มม.)