รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า Komatsu FD30T-17 Engine Truck FD30T-17

รถฟอร์คลิฟท์ดีเซล S/N:343471

Maker : Komatsu

Model : FD30T-17

Year : 2015

Hour : 6,xxx

Spec : มาตรฐาน (เสา 3 เมตร งายาว 1070 มม.)

รถฟอร์คลิฟท์ดีเซล S/N:343471

Maker : Komatsu

Model : FD30T-17

Year : 2015

Hour : 6,XXX

Spec : มาตรฐาน (เสา 3 เมตร งายาว 1070 มม.)